Hurdagene 2022

Hurdagene 2022

Endelig blir det Hurdagene igjen!
Sett av datoene: 16. – 17. september, 2022

Hurdagene er den ledende fagmessen for det utøvende skogbruket i Norge.
Her blir det utstilling og demonstrasjoner av maskiner og utstyr for aktiv skogsdrift, bioenergi og veivedlikehold.

På årets arrangement vektlegges stedstilpasset skogbruk med anlegg av demonstrasjonsområder for skogbehandling. Det blir feltbefaringer og orienteringer om demonstrasjonsområdene både fredag og lørdag. Det er NIBIO som har det faglige ansvaret for dette.

Åpningstid begge dager kl. 09.00–17.00

Hurdagene arrangeres av:
Mathiesen Eidsvold Værk ANS, NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) og Skogselskapet.
Hurdagene arrangeres hvert 4. år.
Arrangementet i 2016 samlet over 30 utstillere og 2000 besøkende.

Følg med på hvilke utstillere som kommer på vår Facebook side


Finn oss

Hurdagene
Skistadion
Skistuvegen 30
2074 Eidsvoll Verk

Kontakt

Prosjektleder Tore Molteberg
Telefon: 900 75 893
E-posttore@skogselskapet.no


 

Copyright Hurdagene – All rights reserved 2020